Alla listaus tahoista, jotka tarjoavat apua ja tukea kiusaamiseen liittyen.

©Merja Rastas

Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku https://www.valopilkkuja.fi/ 

Rikosuhripäivystyksen sivuilta saat lisää tietoa kiusaamiseen liittyen https://www.riku.fi/rikoksen-uhrina/lapsi-ja-nuori-rikoksen-uhrina/kiusaaminen/

Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 12-29- vuotiaille. Chatissa voit keskustella mieltäsi askarruttavista asioista nimettömänä ja luottamuksellisesti. https://sekasin247.fi/

Apuu-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 7-15-vuotiaille lapsille. Apuu-chatissa voit keskustella mieltäsi askarruttavista kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. https://apuu.fi/

Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen ja tuen tarjoaminen, kun elämässä on esimerkiksi kriisi tai muu haastava tilanne. https://tukinet.net/https://tukinet.net/

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ammatillisesti ohjattu vertaisryhmätoiminta kattaa useita lähi- ja etäryhmäkertoja eri ikäisille sukupuolivähemmistöihin kuuluville, sukupuoltaan pohtiville ja heidän läheisilleen. https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/palvelut/vertaistukipalvelut/trans-ja-muunsukupuolisten-ryhmat/

Sua varten somessa on ainoa valtakunnallinen palvelu, joka auttaa seksuaalista ahdistelua, häirintää ja kiusaamista kokeneita nuoria suoraan somealustoilla. https://suavartensomessa.fi/

Selviydytään kiusaamisesta on MLL:n Järvi-Suomen piirin toimintaa, joka tarjoaa tukea kiusaamista kokeneille 12-21 vuotiaille nuorille https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vanhemmille/selviydytaan-kiusaamisesta/

kiusatut on maakunnallinen kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontapiste. Yksilötyössä autetaan yli 15-vuotiaita kiusaamista kohdanneita henkilöitä vakauttamaan tilannettaan akuutissa kriisissä. https://setlementtitampere.fi/palvelut/kiusatut/ 

Tuki-Helmi – Hankkeessa Oulussa toteutetaan jälkihoitoa kiusaamisesta traumatisoituneille 16-35-vuotiaille. https://odl.fi/hankkeet/odl-yhdessa/tukihelmi-kiusaamisen-jalkihoito/