Alla listaus tahoista, jotka tarjoavat apua ja tukea kiusaamiseen liittyen.

©Merja Rastas

Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku https://www.valopilkkuja.fi/ 

Rikosuhripäivystyksen sivuilta saat lisää tietoa kiusaamiseen liittyen https://www.riku.fi/rikoksen-uhrina/lapsi-ja-nuori-rikoksen-uhrina/kiusaaminen/

Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 12-29- vuotiaille. Chatissa voit keskustella mieltäsi askarruttavista asioista nimettömänä ja luottamuksellisesti. https://sekasin247.fi/

Apuu-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 7-15-vuotiaille lapsille. Apuu-chatissa voit keskustella mieltäsi askarruttavista kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. https://apuu.fi/

Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen ja tuen tarjoaminen, kun elämässä on esimerkiksi kriisi tai muu haastava tilanne. https://tukinet.net/https://tukinet.net/

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ammatillisesti ohjattu vertaisryhmätoiminta kattaa useita lähi- ja etäryhmäkertoja eri ikäisille sukupuolivähemmistöihin kuuluville, sukupuoltaan pohtiville ja heidän läheisilleen. https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/palvelut/vertaistukipalvelut/trans-ja-muunsukupuolisten-ryhmat/

Sua varten somessa on ainoa valtakunnallinen palvelu, joka auttaa seksuaalista ahdistelua, häirintää ja kiusaamista kokeneita nuoria suoraan somealustoilla. https://suavartensomessa.fi/

Selviydytään kiusaamisesta on MLL:n Järvi-Suomen piirin toimintaa, joka tarjoaa tukea kiusaamista kokeneille 12-21 vuotiaille nuorille https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vanhemmille/selviydytaan-kiusaamisesta/

kiusatut on maakunnallinen kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontapiste. Yksilötyössä autetaan yli 15-vuotiaita kiusaamista kohdanneita henkilöitä vakauttamaan tilannettaan akuutissa kriisissä. https://setlementtitampere.fi/palvelut/kiusatut/ 

Tuki-Helmi – Hankkeessa Oulussa toteutetaan jälkihoitoa kiusaamisesta traumatisoituneille 16-35-vuotiaille. https://odl.fi/hankkeet/odl-yhdessa/tukihelmi-kiusaamisen-jalkihoito/

Kantelu aluehallintovirastoon on ensisijainen keino koululaisten vanhemmille huomauttaa koulua tai opetuksen järjestäjää virheellisestä päätöksestä tai laiminlyönnistä, jos keskustelusta ei ole ollut apua. Kantelua ei voi tehdä nimettömästi. Kantelussa pitäisi olla tiedot kenen oikeuksia on loukattu, tai mitä lakia on rikottu, millä tavoin ja keiden toimesta. Kantelussa voi myös tarkentaa, miten vaatii opetuksen järjestäjän päätöstä tai toimintaa oikaistavan. https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/valvonta-ja-kantelut/opetus-ja-kulttuuri/opetustoimen-valvonta

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo myös lasten oikeuksia. Oikeusasiamiehellä on myös lasten ja nuorten sivut. Kantelua ei voi tehdä nimettömänä, mutta eduskunnan oikeusasiamiehelle voi myös vain ilmoittaa sellaisesta lasten oikeuksien vastaisesta epäkohdasta, jota tarvitsisi selvittää. https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/lasten-ja-nuorten-sivut/