Tiedoitus

3.6.2016 Keskustelut avattu!

#1 Yleistä kiusaamisesta » Mielipidekirjoitus: » 2016-08-16 11:50:02

Katri Valopilkkuja
Vastauksia: 0

Miltä kiusatusta tuntuu koulussa?

Kiusatun näkökulma:
Näin koulujen alkamisen aikoihin moni kiusattu jännittää kouluun menoa.
Miksi? Usealle koulukiusatulle koulu on ahdistava paikka täynnä pahoja muistoja, traumoja ja pelkotiloja. Muut koululaiset uhka ja opettajat eivät ymmärrä.
Pitkään henkisen tai fyysisen väkivallan kohteena olevan ihmisen ajatusmaailma on ns. manipuloitu uskomaan muiden puheita. Muiden valheellisia puheita kiusatun persoonasta tai jopa ulkonäöstä. Identiteetti (esim. sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen) on usein kiusaamisen kohteena myös.
Kiusattu alkaa usein itsekin uskomaan näihin puheisiin, olevansa viallinen tai vääränlainen. Tämä voikin tarkoittaa usein itsetunnon murentumista, pelkojen lisääntymistä, suurta luottamuspulaa, omien toimien tarkkailua, ylianalyyttistä ajattelua omista puheista, omiin ajatuksiin uppoamista, lintsaamista, mielialan ailahtelua, vatsakipuja, syömishäiriötä, oman peilikuvan tarkkailua…

Kiusattu ajattelee kaikkien vihaavan häntä ja tietävän hänen ”maineensa”, jopa tuntemattomien.
Kiusattu miettii usein sanoiko tai tekikö hän väärin.
Kiusattu pyytää usein anteeksi omaa olemassaoloaan.
Kiusattu tuntee itsensä usein häiriötekijäksi ja ns. kolmanneksi pyöräksi.
Kiusattu kokee muiden ystävällisyyden usein tekopyhäksi luottamuspulan takia.
Kiusattu voi kokea itsensä ulkopuoliseksi ryhmässä, sekä epäillä ryhmän puhuvan pahaa seläntakana.
Kiusattu voi pelätä ikäisiään tai tiettyyn nuorisoryhmään kuuluvia ikätovereita.
Kiusatulle koulun ruokala on usein paikka jossa hän tuntee itsensä yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi. Kiusatun sosiaalinen status tulee näkyväksi.
Kiusatun henki voi salpaantua ja ahdistus lisääntyä koulunkäytävillä. Jokin nurkka voi nostaa mieleen tilanteen jossa kiusattu ei koskaan olisi halunnut olla.
Kiusattu näprää hermostuksissaan hiuksiaan, kännykkää, sormia yms. sosiaalisissa tilanteissa. Hänen pulssinsa voi olla korkea ja kädet vapista.
Kiusattu voi myös olla se toinen ääripää, eli luokan stand up-koomikko. Jolle huumori ja itselleen nauraminen on suojautumiskeino.

Me emme siis voi ostaa tai pakottaa kiusattua luottamaan. Tällaisen Lapsen tai nuoren kokemusmaailma on erittäin vahva ja sisältää paljon tunteita, nämä kaikki tunteet ja ajatukset ovat todellisia!
Luottamus kasvaakin pikkuhiljalleen turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä jossa kiusatun itsetunto pääsee kohenemaan. Auttajan/Tukijan tulisikin tulla kiusatun elämään nöyrästi, aidosti ja ansaita luottamus tätä kautta. Näin pystymme kannustamaan ja kehittämään kiusattua sosiaalisiin tilanteisiin sekä terveiden ihmissuhteiden luomiseen.

Kiusattu ei siis missään nimessä ole heikko, vaan vahva astuessaan ja käydessään koulua!
Harvempi meistä aikuisista menisi takaisin omaan työpaikkaan kokemaan henkistä väkivaltaa, eli syrjintää, haukkumista, manipulointia, seläntakana puhumista tai muuta kiusaamista. Me aikuiset pystymme helpommin valikoimaan omien voimavarojemme keralla mennäkö töihin vai ei…
Täten meidän aikuisten tuleekin muistaa, että myös lapsen voimat ovat rajalliset ja meidän tulee tukea sekä ymmärtää empaattisemmin kuinka paljon pelkoja ja tunteita koulussa oleminen voi herättää.

Koulurauhaa!

♥:lla Katri Valopilkkuja

#2 Kiusaamisen jälkihoito » Lahdessa alkaa vertaistukiryhmä 3.10 » 2016-08-10 10:06:22

Katri Valopilkkuja
Vastauksia: 0

Kiusaamisasioiden tuki -ja neuvontakeskus Valopilkku järjestää tänä syksynä ensimmäisen alle 30v Nuorille kiusatuille räätälöidyn vertaistukiryhmän. (ikähaarukka noin 15-30v)

Ryhmä alkaa maanantaina 3.10 klo 17 täällä Harjulakeskuksen tiloissa ja kokoontuu jokaisen viikon maanantaina n. 8 kertaa. (Ei syyslomalla)

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki nuoret kellä on akuuttia kiusaamista tai vuosia kiusaamiskokemuksesta.

Vahvuudet esiin! -nuorten vertaistukiryhmässä käsitellään kiusaamiseen liittyviä itsetuntoasiota, traumoja, keinoja tunteiden käsittelyyn, mielenterveysasioita, tulevaisuuden elämänhallintaa ja monia muita teemaan liittyviä asioita.

Ryhmän ohjaajana toimin minä Katri Valopilkkuja ja rinnallani Jenna Valopilkkuja.
Ilmoittautumisia ja lisäkyselyitä vastaanotan osoitteeseen:
katri.lehtonen@harjulansetlementti.fi

Tervetuloa! smile

#3 Koulukiusaaminen » Kuinka selvisit kiusaamisesta kouluaikana? » 2016-08-10 09:56:47

Katri Valopilkkuja
Vastauksia: 6

Mistä sait vahvuutta ja voimaa käydä koulua akuutissa kiusaamistilanteessa?
Perhe? Harrastukset? Kuraattori? Ystävät?

#4 Nettikiusaaminen » Missä ja miten nettikiusaaminen ilmenee? » 2016-06-08 09:31:18

Katri Valopilkkuja
Vastauksia: 1

Tähän alle keskustelua siitä missä ja miten nettikiusaaminen ilmenee?

Esimerksi:
Facebookissa kiusaaminen ilmenee kommentein ja jaoin...?

#5 Kiusaamisen jälkihoito » Toimivat tavat jälkihoidossa » 2016-06-08 09:27:14

Katri Valopilkkuja
Vastauksia: 1

Mikä on mielestäsi toimivaa jälkihoitoa kiusaamiskokemuksen jälkeen?

#6 Kiusaamisen jälkihoito » Kiusaamisen aiheuttamat pelkotilat » 2016-06-08 09:16:49

Katri Valopilkkuja
Vastauksia: 0

Työskentelen paljon kiusattujen nuorten kanssa ja käymme läpi erilaisia kiusaamisen aiheuttamia pelkotiloja.

Millaisia pelkotiloja kiusatulla voi olla ja minkälaisissa tilanteissa ne voi tulla esille?

T. Nuorten kiusaamisen jälkihoidon Katri

Laudan alaosa

Pyörii FluxBB:llä