Tiedoitus

3.6.2016 Keskustelut avattu!

#1 Kiusaamisen jälkihoito » Vanhempien kokemus kiusaamisen jälkihoidosta » 2017-01-10 08:37:36

Tina Valopilkkuja
Vastauksia: 0

Koetko vanhempana että lapsesi kiusaamisen jälkihoito on ollut oikeanlaista ja toimivaa? Ymmärrettiinkö lapsesi oireilu kiusaamisesta johtuvaksi, saiko lapsesi apua ja tukea ajoissa ja tavalla, joka auttoi häntä? Entä saitko itse jostakin tukea lapsen jouduttua kiusatuksi, mistä siinä tapauksessa? Kerro, mikä on auttanut ja mikä ei ole ollut avuksi - mitä ammattiauttajien tai koulun henkilökunnan tulisi huomioida paremmin kiusaamistilanteiden jälkihoidossa?

#2 Työpaikkakiusaaminen » Työpaikkakiusaaminen vie ihmiseltä voimat » 2016-09-07 09:53:55

Tina Valopilkkuja
Vastauksia: 0

Työpaikkakiusaamisen uhriksi joutuminen vie ihmiseltä voimat ja työ kärsii. Työpaikkakiusaaminen on työpaikan ilmapiiri-ongelma, ei yksittäisen ihmisen henkilökohtainen ongelma, vaikka sitä sellaisena usein käsitelläänkin. Kiusaaminen työpaikalla tulee kalliiksi työntekijöiden kokemana stressinä, uniongelmina, sairauspoissaoloina, huonona ilmapiirinä sekä viihtymättömyytenä. Huono ilmapiiri näkyy myös ulospäin ja vaikuttaa mielikuviin, joita ihmiset organisaatiosta saavat.

Työpaikalla, missä on huono ilmapiiri, ei viihdytä, työteho kärsii ja vaihtuvuus saattaa olla suuri jolloin uuden työntekijän perehdyttämiseen kuluu aikaa ja resursseja. Huono ilmapiiri saattaa myös vaikuttaa vastuun pakoiluun, ei uskalleta tai haluta tehdä tiettyjä tehtäviä, jos niistä aina tulee ei-ansaittua, huonoa palautetta. Kiusaajan käyttämä valta aiheuttaa epävarmuutta ja stressiä, ei vain kiusatulle, vaan myös muille työntekijöille.  Kun stressi jatkuu tarpeeksi kauan, se alkaa vähitellen vaikuttaa myös yksityiselämään, itsetuntoon ja käsitykseen itsestä kykenevänä työntekijänä.

Ongelmaksi työpaikkakiusaaminen muuttuu etenkin siksi, että kiusaajat ovat taitavia manipuolimaan toisia ja luomaan itsestään kuvan pätevästä, mukavasta ja avuliaasta ihmisestä. Selän takana kiusaaja kuitenkin voi luoda kiusatusta toisenlaista kuvaa, mustamaalata häntä, puhua hänestä pahaa samalla nostaen omaa arvoaan työyhteisössä. Kuten koulukiusaaja, myös työpaikkakiusaaja on kateellinen jostakin uhrissa olevasta ominaisuudesta, tämän asemasta työyhteisössä tai tämän koulutuspohjasta. Perimmiltään kiusaajalla on huono itsetunto. Kenelläkään, jolla on hyvä itsetunto ja terve mieli, ei ole tarvetta käyttää sen enempää henkistä kuin fyysistäkään väkivaltaa toisia kohtaan.

Laudan alaosa

Pyörii FluxBB:llä